Close
Категории
  Filters
  Настройки
  Търси

  Употреба на пиротехнически изделия

  За да избегнете наранявания и имушествени вреди, настъпили след непревилна употреба на пиротехнически изделия и саморъчно направени бомбички, моля запознайте се със следните препоръки:

  По закон:
  Увеселителните пиротехнически изделия не са играчка, а взривни вещества по смисъла на чл. 3 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ЗКВВООБ/ и са поставени под разрешителен режим, контролиран от органите на МВР.

  Търговия: 
  Фирмите, съхраняващи и търгуващи с увеселителни пиротехнически изделия, следва да знаят, че за извършване на такарва дейност трябва да имат надлежно издадено разрешение от звената "Контрол над общоопасните средства"/КОС/ на МВР. Изделията следва да се съхраняват и продават само в оригиналната заводска опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба и безопасност на български език. Забранява се продажбата на видимо повредени пиротехнически изделия. Те подлежат на незабавно бракуване и унищожаване по съответен ред. Извършването на търговска дейност с пиротехнически изделия в магазини без идадено разрепение, както и при неправилно съхранение се наказва съгласно чл. 28 и чл. 26 от Закона за контрол над ВВООБ с глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

  Употреба: 

  • Съгласно чл. 38, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗКВВООБ е забранена употребата в превозни средства, закрити помещения, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на болници, детски градини, училища, църкви и приюти.
  • Възпламеняването на бомбички, пиратки и фойерверки не е съвсем безопасно развлечение. Когато при възпламеняване се задържат в ръка или близо до лицето и косата, когато се употребяват в закрити помещения, могат да предзвикат локални изкаряния и травми. Травми на крайниците може да предизвика и натискането им с карк. Пиротехническите изделия са предназначени за употреба само НА ОТКРИТО.
  • Моля не хвърляйте безразборно фойерверки и бенгалски огън.
  • Пазете от деца.
  • Спазвайте законовите изисквания за притежание и използване на фойерверки. 
  • Запознайте се с всички упътвания и предупреждения на всеки етикет.
  • Никога не изпползвайте фойерверките на закрито или в стъклени, или метални контейнери. Особено опасна е практиката да се възпламеняват пиратки след като се поставят в бутилка или друг съд. Детонацията в тясното пространство разбива бутилката и отхвърчащите стъкла могат да причинят сериозни наранявания не само на ползващия пиротехническото изделия, но и на случайно преминаващи хора.
  • Използвайте подходящи средства за запалване на фойерверките - кибрит, специални драскала за пиратки или специални електрозапалки, които ще Ви позволят да бъдете на достатъчно безопасно разстояние. Ако е необходимо използвайте джобно фенерче, за да можете да различите фитила в тъмното, но не поставяйте в близост до фойерверка лесно запалими материали, които могат да се взривят. След запалването на фойерверка и бързо се отдалечете.
  • Не използвайте неизправни или самоделно направени фойерверки! Ако закупеният от вас продукт не се възпламени, оставете го настрана и изчакайте около 5 минути, след което го залейте с вода. Когато използвате фойерверки, постарайте се да разполагате с вода или пожарогасител, които могат да Ви бъдат полезни при евентуално възникнал пожар.
  • Внимавайте с фойерверките, когато духа силен вятър. Зарята може да се разпространи в посока на наблюдаващите.
  • Бъдете внимателни при пренасяне на фоейрверки. Постарайте се да предотвратите евентуалното им изпускане. Никога не пушете, когато носите пиротехническо изделие със себе си.
  • Не използвайте фойерверките като оръжие.
  • Никога не насочвайте и не хвърляйте фойерверки към хора или предмети.
  • Бъдете внимателни с животните околко Вас. Шумът и светлините от фойерверките често плашат домашните любимци, затова се убедете, че те са прибрани и затворени на безопасно място.
  • Купувайте фойерверки от лицензирани магазини.
  • Подхождайте с респект към фойерверките, защото използвани по неподходящ начин, те се превръщат в опасност.
   ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИЙТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ИЗДЕЛИЯТА!

   

  Според степента на опасност, пиротехническите изделия са разделени в няколко категории. Категорията зависи от големината и ефекта на съответната пиротехника. 

   

  категории

  безопасна дистанция

  възрастово ограничение

  свободна продажба

  видове

  категория 1

  1 метър

  над 12 годишна възраст

  да

  бенгалски огън, фонтан за торта, пукащи топчета (поп-поп)

  категория 2

  5 метра

  над 16 годишна възраст

  да

  пиратки, римски свещи, ракети

  категория 3

  25 метра

  над 18 годишна възраст

  да

  пиратки, римски свещи, ракети, пиробатерии

  категория 4

  само за лицензирани пиротехници

  не

  пиробатерии, звездни снаряди

   

  ПИРАТКИ

  При запалване възпроизвеждат зуков ефект / гръм / с различна сила в зависимост от диаметъра на шпулата. Употребяват се само на открито. Запалете пиратката откъм възпламенителния й край, хвърлете я веднага на земята и се отдалечете на не по-малко от 5 метра. Ако изделието не се възпламени, изчакайте не по-малко от 5 минути и залейте с вода.

  Изделието не трябва да се държи в ръка след запалването му и не се хвърля срещу хора.
  Забранена е употребата на лица оид 18 години. 
  Неправилната употреба може да доведе до сериозни наранявания.

  ПИРОБАТЕРИИ
  Пиробатериите изстрелват различен брой огнени топки, които при възпламеняване на различна височина в зависимост от размера на шпулата, възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти. Употребяват се само на открито. ИЗделията се закрепват здраво върхи твърда и равна повърхност, като се осигурява свободно въздушно пространство над тях, а за ветрилообразните - и около тях. Запалва се фитила и се отдалечава на не по-малко от 20 метра. Ако изделието не се запали или има съмнение за не изстреляни заради, се изчаква не по-малко от 15 минути, след което се залива с вода.
  Употребата на пиробатерии с диаметър на шпулите над 50 мм се извършва само от правоспособни пиротехници. Забранена е употребата в закрити помещения и от лица под 18 години. Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожар.
  ВНИМАНИЕ! УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ПОСТАВИЛИ ИЗДЕЛИЕТО В ПРАВИЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗСТРЕЛВАНЕ НАГОРЕ! ВИНАГИ ПАЛЕТЕ ВЪРХА НА ФИТИЛА.

  РАКЕТИ
  Ракетите излитат на различна височина, където се възпламеняват и възпроизвеждат различни звукови и светлинни ефекти. Произвеждат се с пръчка за стабилизатор или без такава. Ракетите с пръчка се изстрелват от тръба, забита здраво и вертикално в земята, а тези без пръчка се закрепват върху твърда и равна повърхност. Запалва се фитила и се отдалечава на не по-малко от 5 метра. Забраненто е ракетите да се забиват директнов земята или дасе държат в ръка, както и употребата им в закрити помещения. Забранента е употребата от лица под 18 години. Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.

  РИМСКИ СВЕЩИ
  Изстрелват се последователно различен брой огнени топки на различна височина с разнообразни звукови и светлинни ефекти. Изделията се закрепват вертикално към тръба, прът или друг подобен предмет / препоръчително е да се използва тиксо/, забити здраво в земята. Запалва се фитила и се отдалечава на не по-малко от 10 метра. Да се осигури свободно пространство над изделията. Употребяват се само на открито. Не се препоръчва употребата в близост до лесно запалими предмети. Забранено е изделията да се държат в ръка, както и употребата в закрити помещения. Забранена е употребата от лица под 18 години. Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.

  КАТЮША
  Закрепете изделието вертикално върху твърда и равна повърхност. Запалете фитила, след което се отдалечете на не по-малко от 5 метра. Неправилната употреба може да доведе до нараняване или пожар. Забранено е използването в закрити помещения. Изделието не се държи в ръка. Забранена е употребата от лица под 18 години.

  ВЪРТЯЩ СЕ ОГНЕН ТРИЪГЪЛНИК
  След запалване изделията се въртят около оста си и образуват огнен кръг с различни цветове и диаметър в зависимост от размера си. Триъгълниците се закрепват стабилно върху плоска повърхност / дъска или летва / с пирон през оста им, като се осигурява свободното им въртене. Дъската/летвата/ се закрепва вертикално, като се осигурява височина на колелото над земята по-голяма от диаметъра на запаленото колело. Запалва се фитила и се отдалечава на не по-малко от 5 метра. Забранена е употребата в закрити помещения и от лица под 18 години. Забранена е употребата в близост до лесно запалими предмети и вещества. Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари. 

  АЛБАТРОС/Самолет/
  Изелията се поставят върху твърда и равна повърхост, като се осигурява свободно пространство над тях в радиус не по-малко от 5 метра. Запалва се фитила ис е отдалечава на не по-малко от 5 метра. Забранена е употребата в закрити помещения и от лица под 18 години. Забранена е употребата в близост до лесно запалими предмети и вещества. Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.

  ФОНТАНИ
  При запалване фонтаните въпроизвеждат огнен стълб с различни цветове и височина в зависимост от вида им. Произвеждат се със запалителен фитил или електрозапалка. Употребяват се само на открито, освен тези, произведени специално за употреба в закрити помещения / сценични/. Изделието не се държи в ръка / с изключение на бездимни фонати за торта/, и не се насочва срещу хора и запалими предмети. Забранена е употребата от лица под 18 години. Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.

  ВЪРТЯЩО СЕ БЕЗДИМНО КОЛЕЛО
  След запалване изделията се въртят около оста си и образуват огнен кръг с различни цветове и диаметър в зависимост от размера си. Колелата се закрепват стабилно върху плоска повърхност /дъска или летва/ с пирон през оста им, като се осигурява свободното им въртене. Дъската /летвата/ се закрепва вертикално, като се осигурява височина на колелото над земята по-голяма от диаметъра на запаленото колело. Запалва се фитила и се отдалечава на не по-малко от 5 метра. Забранена е употребата в близост до лесно запалими предмети и вещества. Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.
   

  КОНФЕТИ
  Насочете изделието нагоре и издърпайте конеца или натиснете спусъка / в зависимост от вида на изделието/. Да не се насочва срещу прозорци и хора! Употребата от малолетни лица да става в присъствието на възрастен.

  БЕЗДИМЕН ФОНТАН
  Да не се използва в близост до леснозапалими материали и изделия. Изделието може да се използва в закрити помещения. Поставете с пластмасовия накрайник надолу и запалете горния край като внимавате да не изгорите пръстите си. Подходящо за използване върху торти. Забранена е употребата от лица под 16 години. 

  БЕНГАЛСКИ ОГЪН
  Може да се използва в закрити помещения. Да не се използва в близост до леснозапалими материали. Има опасност от падане на горящи частици. Забранена е употребата от лица под 6 години.